google-site-verification=4souYXnkIcAUs9Me8IihL4LbzLIaeM--Qjh0YwLV7y4 INVIO: Individuella Ombud för Äldre och Anhöriga | Hur vi arbetar

HUR VI ARBETAR

 

Olika individer befinner sig i olika livssituationer. Vi på INVIO anser att det är en självklarhet att varje individ skall ha möjlighet att anpassa sin livssituation efter sina egna förutsättningar. När vi hjälper dig kartlägga och införa förändringar i din livssituation finns det några grundpelare vi fokuserar på:

  

BOENDE OCH OMSORG

Att trivas och känna sig trygg i sitt hem är en förutsättning för en bra vardag. När du behöver hjälp i ditt hem är det viktigt att du får rätt stöd och att det utförs med omsorg och god kvalitet.

 

Om du behöver stöd och/eller förändringar i din boendesituation kan ditt ombud hjälpa dig driva förändringen. Ditt ombud kan t.ex. hjälpa dig med att anlita hantverkare eller hjälpa dig söka bistånd för hemtjänst.

 

SOCIALT ENGAGEMANG OCH UMGÄNGE

En nyckel till ett rikt liv är att skapa ett socialt sammanhang, där man har möjlighet att umgås med vänner och träffa nya bekanta.

 

INVIO kan hjälpa dig att engagera dig i sociala aktiviteter och sammanhang. Det kan t.ex. handla om att gå med i en intresseförening eller börja besöka en träffpunkt.

 

FYSISK AKTIVITET

Det råder idag en bred enighet om att stillasittande för äldre leder till onödiga sjukdomstillstånd. Trots detta är det vanligt att äldre blir stillasittande både på äldreboende och i sina egna hem.

 

INVIO kan hjälpa dig hitta möjligheter till aktivering och anpassning av hemmet så att du kan ha ett aktivt liv även när kroppen börjar säga ifrån.

 

VÅRD OCH LÄKEMEDEL

De senaste åren har medicinering av äldre varit ett återkommande diskussionsämne där brister i rutiner och kontroll har pekats ut som en av orsakerna till problem. Ett annat problem som diskuteras är samordning av vårdinsatser och kommunikation mellan vård och omsorgspersonal.

 

Ditt ombud kan hjälpa dig att följa upp samordningen av de insatser som sker kring din person t.ex. hjälpa dig att kontrollera att läkarens rekommendationer når din omsorgspersonal, eller stämma av att läkemedelsgenomgångar genomförts enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

 

DEPRESSION OCH DEMENS

För äldre är det viktigt att snabbt finna strategier för att hantera riskfaktorer för demens och depression.

 

För oss på INVIO är det självklart att även äldre med psykiska problem ska få behandling av psykolog eller annan expert. Vi anser att du som äldre bör eftersträva ett aktivt liv där socialt umgänge med vänner är en naturlig del i din vardag. 

 

DINA EKONOMISKA MÖJLIGHETER

Idag finns det många privata aktörer som erbjuder tjänster och service utöver det som godkänts som biståndsberättigat. Det kan röra sig om hjälp vid promenader eller en datorutbildning för att lättare kunna kommunicera med din familj.


INVIO kan hjälpa er köpa in tjänster och stöd utanför det som er kommuns biståndshandläggare beviljat. På så sätt kan du få den hjälp och stöd du vill ha, även om det inte är möjligt för en handläggare att bevilja er bistånd för tjänsten.

 

VÅRA INDIVIDUELLA OMBUD

 

Våra individuella ombud arbetar på ditt uppdrag för att hjälpa dig och dina anhöriga få koll på, och följa upp din livssituation. Vad ditt ombud hjälper dig med beror helt på dina önskemål. Eftersom INVIO är oberoende av myndigheter och omsorgsgivare kan våra ombud arbeta friare för att tillsammans med dig ta fram en plan som passar just din vardag och livssituation.

PERSONLIG ERFARENHET

 

Alla våra ombud har personlig erfarenhet av att hjälpa sina egna anhöriga och är bosatta i den kommun och landsting som du bor i. Detta gör att våra ombud har en unik kompetens när det gäller att se din livssituation och identifiera förbättringsmöjligheter och lösningar för just dig.

 

De flesta av våra ombud har även en bakgrund från arbete inom vård och omsorg alternativt som tjänsteman från statliga förvaltningar relaterade till vård och omsorg. Därför har våra ombud en god kännedom om de möjligheter till stöd som erbjuds av samhället.

LOKAL KUNSKAP
 

Vård och omsorg i Sverige är inte centraliserat, därför har olika landsting och kommuner olika regler och tjänster för äldre. Detta leder till att det är mycket viktigt att kunna erbjuda lokal kunskap kring hanteringen av äldre i samhället.

 

En annan viktig aspekt kring den lokala kunskapen hos våra ombud är att de är mycket kunniga rörande sociala möjligheter som ligger utanför den kommunala eller landstingsfinansierade verksamheten, t ex. kyrkan, frivilligorganisationer eller privata aktörer såsom äldrevandrare.

UTBILDNING, STÖDVERKTYG OCH KUNSKAPSÖVERFÖRING

 

För att INVIO skall kunna hålla en hög och jämn kvalitet bland våra ombud arbetar vi kontinuerligt med utbildning och strukturerade arbetsmetoder.

 

Vi tillhandahåller våra medarbetare med de verktyg de behöver för att kunna genomföra de granskningar och rådgivning som behövs samtidigt som vi arbetar aktivt med att överföra kunskap mellan våra ombud.

ETIK OCH POLICY

 

Eftersom ditt ombud arbetar så nära med dig och ditt liv, är det viktigt att detta görs med största respekt för dig och dina önskningar.

 

Ombuden arbetar alltid på ditt uppdrag

  • Alltid i samförstånd med dig som äldre.

  • Alltid i enlighet med det du själv önskar.

  • Våra ombud har tystnadsplikt.

 

Vad gör inte ditt ombud?

  • Våra ombud fattar inga beslut. Varken åt dig som äldre eller på uppdrag av anhörig eller andra intressenter.

  • Våra ombud utför ingen vård eller omsorg.

  • Våra ombud ger inga medicinska eller juridiska råd.

  • Våra ombud ersätter inte en god man.

VILL DU VETA MER?

 

INVIO hjälper anhöriga som vill ge stöd till äldre närstående som har svårt att sörja för sig själva. Vi är helt oberoende av myndigheter och omsorgsgivare. 

 

Fyll i en intresseanmälan för så kontaktar vi dig för att höra mer om hur vi kan hjälpa just er.

 

KONTAKTA OSS!

 


 

010 - 888 53 73

info@invio.se

INVIO AB

Birger Jarlsgatan 57 C

113 56 Stockholm

© 2014-2019 INVIO AB

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle